-------------- Suomen Biostatistiikan seura -----------------------------

      VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.   Kokouksen avaus
2.   Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, kahden
    pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4.   Kokouksen esityslistan vahvistaminen
5.   Hallituksen kertomus vuoden 2007 toiminnasta ja
	tilinpäätöksestä
6.   Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
	hallitukselle
7.   Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen vuodelle 2008
8.   Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin,
	rahastonhoitajan ja 
    kahden muun jäsenen valinta vuodelle 2008
9.   Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
	vuodelle 2008
10.  Ilmoitusasiat
11.  Muut esille tulevat asiat
12.  Kokouksen päättäminen