Suomen Biostatistiikan Seura ry
 
  www.biostatistiikanseura.org      

Sisältö:

Yhteystiedot:

Sihteeri:

sihteeri @ biostatistiikanseura.org



Suomen biostatistiikan seura on
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.

 

Tilastotieteen ja biometrian väitöksiä

Ilmari Ahosen väitös 3.3.2018 Turun yliopistossa:
Statistical methods for the analysis of high-content organotypic cancer cell culture imaging data.

Juho Kopran väitös 24.2.2018 Jyväskylän yliopistossa:
Statistical modelling of selective non-participation in health examination surveys

Markus Matilaisen väitös 2.2.2018 Turun yliopistossa:
On independent component analysis and supervised dimension reduction for time series.

Maiju Pesosen väitös 24.11.2016 Turun yliopistossa:
Analysis of high-dimensional and left-censored data with application in lipidomics and genetics.

Maarit Laaksosen biometrian väitös 18.6.2010 Tampereen yliopistossa:
Population Attributable Fraction (PAF) in epidemiologic follow-up studies,
Väestösyyosuus epidemiologisissa seurantatutkimuksissa.
Väitöskirja on julkaistu Acta Electronica Universitatis Tamperensis -sarjassa.

Kari Nissisen tilastotieteen väitös 31.1.2009 Jyväskylän yliopistossa:
Small area estimation with linear mixed models from unit-level panel and rotating panel data,
Pienalue-estimointi yksilötason sekamalleilla paneeliaineistosta ja rotatoivasta paneeliaineistosta.
Väitöskirja on julkaistu sarjassa University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, Report 117, Jyväskylä 2009.

Klaus Nordhausenin biometrian väitös 12.12.2008 Tampereen yliopistossa:
On invariant coordinate selection and nonparametric analysis of multivariate data,
Invarianttien koordinaattien valinta ja moniulotteisen aineiston analyysi epäparametrisin menetelmin.
Väitöskirja on julkaistu Acta Universitatis Tamperensis -sarjassa.

Virpi Aholan tilastotieteen ja bioinformatiikan väitös 7.11.2008 Turun yliopistossa:
Statistical Methods for Conservation and Alignment Quality in Proteins,
Tilastollisia menetelmiä proteiinien konservoituneisuuden ja rinnastusten laadun arviointiin.
Väitöskirja on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa.

Johanna Seppäsen biometrian väitös 7.11.2008 Helsingin yliopistossa:
Mammographic mass-screening and future breast cancer burden in Finland,
Mammografiaseulontojen vaikutus rintasyövän ilmaantumisen ja rintasyövästä johtuvan kuolleisuuden ennusteisiin.
Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Suomen biostatistiikan seura ry
Biostatistiska föreningen i Finland rf
The Finnish Society of Biostatistics
 
© Copyright Suomen biostatistiikan seura ry   |   www.biostatistiikanseura.org   |   sihteeri @ biostatistiikanseura.org