Suomen Biostatistiikan Seura ry
 
  www.biostatistiikanseura.org      

Sisältö:

Yhteystiedot:

Sihteeri:

sihteeri @ biostatistiikanseura.orgBiostatistiikan seura on
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurana.

 

Kooste maaliskuussa 2018 toteutetun jäsenkyselyn vastauksista


Seuran jäsenistö vuoden 2014 lopulla


[Kuva 2014 suurempana] [Kuva 2013] [Kuva 2012] [Kuva 2011]

Kuva. Suomen biostatistiikan seuran jäsenet alueittain ja toimialoittain. Ympyrädiagrammin koko kuvaa suhteellista jäsenmäärää.

Taulukko. Jäsenet toimialoittain.

Toimiala 2011 2012 2013 2014
n % n % n % n %
Yliopistot ja korkeakoulut 91 39 109 39 114 40 115 40
Tutkimuslaitokset ja virastot 75 32 104 37 105 37 102 35
Yritykset 54 23 68 24 72 25 70 24
NA 12 5 0 0 4 1 4 1
Yhteensä 232 100 281 100 287 100 288 100

Suomen biostatistiikan seuran posteri (2011):
- suomeksi
- svenska/english

Suomen Biostatistiikan Seura ry
Biostatistiska Föreningen i Finland rf
The Finnish Society of Biostatistics
 
© Copyright Suomen Biostatistiikan Seura ry   |   www.biostatistiikanseura.org   |   sihteeri @ biostatistiikanseura.org