VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen

5. Hallituksen kertomus vuoden 2009 toiminnasta ja tilinpäätöksestä

6. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen vuodelle 2010

8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kahden muun jäsenen valinta vuodelle 2010

9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2010

10. Sääntömuutosehdotus

11. Ilmoitusasiat

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen