VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen

5. Hallituksen kertomus vuoden 2008 toiminnasta ja tilinpäätöksestä

6. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen vuodelle 2009

8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kahden muun jäsenen valinta vuodelle 2009

9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2009

10. Ilmoitusasiat

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen