Suomen Tilastoseura, Suomen Biostatistiikan seura ja Sosiaalilääketieteen yhdistys järjestävät 19-20.5.2008 seminaarin vaikuttavuuden arvioinnista terveystutkimuksissa  

 

 

                                EFFECTIVENESS IN HEALTH RESEARCH

 

                                                           19-20.5.2008

 

 

Seminaarin tavoitteena on tuoda esiin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä ja käsitteitä hoitotoimenpiteiden ja interventioiden tuloksellisuuden arvioinnissa. Vaikuttavuuden arviointiin liittyviä käytännön ongelmia valotetaan kotimaisten tutkimusesimerkkien avulla. Seminaarin keskeisiä teemoja ovat:

 

1.      Käsiteanalyysi – mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan ja mikä on mittaamisen validiteetti?

2.      Tilastollisen päättelyn rooli toisaalta yksilötason hoitotoimien ja toisaalta väestötason interventioiden

         vaikuttavuuden arvioinnissa sekä satunnaistetuissa että havainnoivissa tutkimuksissa.

3.      Sovellukset ja esimerkit, ml. rekisteriaineiston käyttö vaikuttavuustutkimuksessa.

4.      Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet terveystutkimuksissa.

 

Seminaarin pääluennoitsijat ovat professori Sharon-Lise Normand (Harvard University) Yhdysvalloista sekä professori Anders Foldspang (Aarhus Universitet) Tanskasta. Professori Normand on tutkinut mm. terveyspalvelujen vaikuttavuuteen soveltuvia kausaalivaikutuksen menetelmiä ja hoitoketjuihin perustuvia analyysimenetelmiä. Professori Foldspang on tutkinut ennaltaehkäisevien toimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta,  julkista terveydenhoitoa, ammatillista, sosiaalista ja lääketieteellistä kuntoutusta sekä työterveyttä epidemiologisin menetelmin.

 

Seminaari soveltuu terveystieteiden parissa toimiville tutkijoille, suunnittelijoille, menetelmätieteilijöille ja hallintohenkilöstölle. Se soveltuu myös vaikuttavuudesta kiinnostuneille hoitoalan ammattilaisille sekä eri alojen tutkijoille, opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.

 

Ennakkoilmoittautumiset 2.5.2008 mennessä, viimeinen ilmoittautumispäivä 14.5.2008.

Ilmoittautumistiedot ja ohjelma ja löytyvät linkistä:

http://www.tilastoseura.fi/tilastopaivat.html

 

Lisätietoja antavat ohjelmatyöryhmän jäsenet:

 

Tuula Lehikoinen, Kuntoutussäätiö, Tilastoseura, tuula.lehikoinenkuntoutussaatio.fi

Mervi Eerola, Helsingin yliopisto/KTL, mervi.eerolaktl.fi

Reijo Sund, Stakes,  reijo.sundstakes.fi

Lauri Tarkkonen, Helsingin yliopisto, lauri.tarkkonenhelsinki.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Meeting of Finnish Statisticians: Joint meeting with the Finnish Statistical Society, Finnish Society of Biostatistics and Society for Social Medicine in Finland

 

EFFECTIVENESS IN HEALTH RESEARCH

19 – 20.5.2008, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Porkkalankatu 1, Helsinki (Ruoholahti)

 

Program

 

Monday 19.5.2008

 

8.00-9.00            Registration and coffee

9.00-9.15            Opening

 

Health Technology Assessment

9.15-11.00         Statistical Issues for Assessing the Impact of New Health Technologies

Professor Sharon-Lise Normand, Harvard Medical School

11.00-11.30       Evidence-based Decision Making in Health Care

Doc. Antti Malmivaara, National Research and Development Centre for Welfare and

Health (Stakes)

11.30-12.30       Lunch

 

Challenges

12.30-13.30       Longevity – Up or Down?

Professor Juha Alho, University of Joensuu 

13.30-14.30       Challenges in Estimating Effectiveness in Health Research

Professor Anders Foldspang, University of Aarhus

14.30-15.00       Coffee

 

Examples

15.00-15.40       Physical Activity and Obesity in a Finnish Twin Cohort  

Prof. Jaakko Kaprio, University of Helsinki/KTL

Prof. Urho Kujala, University of Jyväskylä

15.40-16.20       Evaluation of the Finnish National Diabetes Prevention Programme FIN-D2D

Doc. Markku Peltonen, National Public Health Institute (KTL)

Comments: Sharon-Lise Normand, Anders Foldspang

 

16.30-                 Meetings

19.00-                 Dinner, Boathouse, HSS (Liuskasaari)

 

Tuesday 20.5.2008

 

8.00-9.00            Contributed papers

9.00-9.15            Coffee

 

Quality

9.15-9.30            Timo Aro, Chief Operating Officer

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

9.30 -11.00        Estimating Quality of Hospital Care: Issues and Applications

Professor Sharon-Lise Normand

11.00-11.40       Assessing the Effectiveness of Treatment Episodes Using Register-Based Data

Unto Häkkinen and Reijo Sund, National Research and Development Centre for Welfare and

Health (Stakes)

11.40-12.00       Comments: Prof. Constantine Gatsonis, Brown University

12.00-13.00       Lunch

 

Challenges

13.00-14.00       The Ethics of Noncommitment in Health Care

                             Professor Pekka Sulkunen, University of Helsinki

14.00-15.00       Strategies for Estimating Outcome in Rehabilitation

Professor Anders Foldspang

15.00-15.30       Coffee

 

Summing up

15.30-16.30           Panel Discussion

16.30-17.00       Poster/oral presentation session award, Törnqvist-award

17.00-17.30       Closing of the meeting